lunedì 15 aprile 2019

Shenime nga nje Rast Klinik Tuberkulozi i Vitit 1894

Pacientja M.G, 17 vjece, e pamartuar, shtrohet ne klinike me date 16 tetor 1894. Semundja e saj filloi 2 vjet me pare me nje bronkorragji fillestare, pas se ciles vazhdoi forma e zakonshme e sindromes lokale dhe gjenerale e ftizes pulmonare. 

martedì 9 aprile 2019

Glasgow Coma Scale - Shkalla e Glasgow per Komen

Eshte nje sistem pikesimi qe vlereson nivelin e ndergjegjes se pacienteve me demtime akute te trurit. Eshte pershkruajtur per here te pare ne vitin 1974 nga Graham Teasdale dhe Bryan Jennett ne nje publikim ne Lancet dhe aktualisht perdoret gjeresisht ne ambientet e urgjences dhe ne praktiken klinike te vleresimit te pacienteve te tille.

giovedì 21 marzo 2019

Kriteret per diagnozen e ACO (Asthma COPD Overlap)

Edhe pse perkufizimi i ACO (eng. Asthma COPD Overlap) mund te kerkoje permiresime te metejshme bazuar ne te dhenat qe do dalin nga studimet, duket se po arrihet ne nje konsensus. Kriteret e meposhmte jane paraqitur ne nje publikim te kryer tek European Respiratory Journal ne 2016 dhe perfshijne kritere te medha dhe kritere te vogla.

mercoledì 13 marzo 2019

Intoksikimi nga Vitamina A

Marrja e suplementeve te vitamines A eshte e rendesishme per te parandaluar verberine ne disa zona te caktuara ku ka mungesa ushqimesh me vitamine A.

mercoledì 21 novembre 2018

ACOS – Mbivendosje Azem – BPKO (SPOK)

Eshte kjo terminologjia qe ka filluar te perdoret kohet e fundit per te treguar nje gjendje klinike ku paraqiten karakteristika te azmes bronkiale por edhe ato te bronkopneumopatise kronike obstruktive (BPKO ose SPOK). Ne protokollet GINA (Global Iniative for Asthma) dhe GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) terminologjia eshte shfaqur ne vitin 2015 ku jane munduar ti japin nje perkufizim gjendjes klinike, pamvaresisht se kerkoheshin studime per ta karakterizuar me teper dhe per te percaktuar trajtimin e duhur te kesaj situate.

giovedì 18 ottobre 2018

Metastazat Pleurale

Kanceri i pulmonit eshte kanceri me i zakonshem tek meshkujt qe jep metastaza pleurale nderkohe qe tek femrat eshte kanceri i gjirit. Keto shkaktojne rreth 50 - 65% te versamenteve malinje. Linfomat, kanceret e aparatit urogjenital dhe ato gastrointestinal jane pergjegjes per rreth 25% te rasteve. Ne 7 - 15% te rasteve nuk gjehet nje neoplazi primare per versamentin malinj.

Burimi i Informacionit: Thorax 2003; 58 (Suppl II): ii29 - ii38

domenica 23 settembre 2018

Sindromat Koronare Akute


Me kete emertim pershkruhen nje sere situatash klinike qe kane si pasoje iskemine akute te miokardit (nje sasi e pamjaftueshme gjaku per muskulin e zemres). Ato shkojne nga angina e paqendrueshme deri tek infarktet e miokardit. Kane lidhje me bllokimin e nje ose me shume arterieve koronare (arteriet e zemres) qe ushqejne me gjak, oksigjen dhe ushqime indin e zemres. Kjo sindrome paraqet nje urgjence mjekesore dhe mund te vendose jeten ne rrezik. Nje zbulim sa me i hershem dhe nje nderhyrje sa me e hershme rrit perqindjen e rezultateve pozitive me ane te trajtimeve te duhura.  

sabato 8 settembre 2018

Hipoglicemia - Shenime Klinike

Vlera te glicemise nen 50 mg/dl.
Vlereso shkaqet:
-          Insuline ose terapi te tjera hipoglicemizante
-          Alkoli
-          Infeksione ose sepsi

venerdì 17 agosto 2018

Vertigo dhe Terapia Kardiake - Shenime Klinike

Kujdes me pacientet me digoksine ne terapi. Nese fillojne te referojne nauzea ose ndjesine e vertigos, nje parametrat qe duhet matur eshte digoksinemia per nje intoksikim te mundshem nga digoksina. Gjithashtu duhet rivleresuar terapia per nderveprime te mundshme me ilace te tjera qe mund te shtojne nivelin e digoksines ne gjak.

Matni presionin arterial, glicemine dhe kryeni nje EKG per te vleresuar shkaqet e tjera te simptomave. Pacientet me beta bllokues qe bejne kriza hipoglicemike mund te jene asimptomatike, prandaj kujdes sepse mund te bejne lipotimi