venerdì 15 aprile 2011

206

206 eshte numri i kockave ne trupin e njeriut. Ky numer mund te ndryshoje tek disa individe dhe te jete 208.