mercoledì 20 aprile 2011

46

46 eshte numri i kromozomeve tek njeriu. Keto jane te ndare ne 23 cifte. Keto jane ndare ne 22 cifte autozome dhe 1 cift kromozomesh seksuale.