sabato 14 maggio 2011

100.000.000.000

100.000.000.000 eshte numri mesatar i qelizave ne trupin e nje njeriu te rritur.