sabato 1 gennaio 2011

50

50 eshte numri i ndarjeve qe nje qelize mund te kryeje gjate jetes se saj.