martedì 17 maggio 2011

Enfizeme Bolloze dhe Pneumotoraks

Enfizeme Buloze dhe Pneumotoraks (Imazhi: Ilir Halili)    
Pacient mashkull, 68 vjec, shtruar ne repartin e kirurgjise si pasoje e nje pneumotoraksi spontan. Per te larguar ajrin nga zona e pneumotoraksit u vendos nje drenazh. Nga menyra e funksionimit te drenazhit, vihej re qe pneumotoraksi komunikon me rruget ajrore qendrore.
Per te vleresuar prezenca e flluckave te enfizemes polmonare dhe per te dhene nje mendim me te sakte se si mund te vazhdohet ne trajtimin e ketij pacienti, u kerkua kryerja e nje tomografie te kompjuterizuar . Tomografia tregoi prezencen e flluckave te dimensioneve te medha te shperndare ne te dyja mushkerite, kryesisht ne lobet e siperme dhe me pak ne lobet e mesme dhe te uleta me nje sasi parenkime shume te zvogeluar. Ne tomografi vihej re zona e pneumotoraksit dhe tubi i drenazhit (ne te majten tuaj mund te vini re tubin e drenazhit) . Pervec ketyre vihej re edhe nje zone e gjere enfizeme nenkutane.

Per nga shtrirja e flluckave mund te mendohet qe pacienti i ka pasur per nje kohe te gjate, gje qe te ben te mendosh qe mund te jete nje enfizeme me baza gjenetike siç eshte rasti i mungeses se alfa 1 antitripsines. Pacienti ka qene duhanpires per nje kohe te gjate por shtrirja e enfizemes nuk justifikon kohezgjatjen dhe sasine e duhanit. Per te qartesuar bazat fiziopatologjike te dukshme ne tomografi u kerkua dozimi i alfa 1 antitripsines. Duke qene se pacienti mund te jete subjekt episodesh te reja pneumotoraksi, u keshillua berja e nje konsulence nga kirurget e toraksit per kryerjen e mundshme te nje procedure qe merr emrin "pleurodeze" (ose talkazh) me ane te se ciles hidhen materiale sklerozante mes pleurave polmonare duke zhdukur hapesiren qe ekziston mes tyre.