domenica 12 giugno 2011

14

14 eshte numri i kockave te fytyres. Ky numer shkon ne 22 nese llogariten edhe kockat e kafkes.