sabato 11 giugno 2011

Ndarje Qelizore

Ndarje Qelizore - Anafaza
Kjo eshte nje foto e bere me ndihmen e fluoreshences qe na tregon momentin e anafazes se mitozes, ndarjes qelizore. Kromozomet fillojne te terhiqen drejt skajeve nga centriolet dhe se shpejti do te filloje te ndahet edhe membrana qelizore qe do te kufikoje dy qelizat e reja. Aktualisht mitoza eshte nje fushe kerkimi mjaft e gjere duke qene se eshte menyra se si kanceret zgjerohen ne dimensione. Kuptimi i mekanizmave qe e kontrollojne, faktoret qe e aktivizojne dhe detajet e seciles etape do te hapte rruge per terapi te mundshme ne te ardhmen.
Imazhi: Focus.it