lunedì 4 luglio 2011

Historia e Trajtimit te Pneumonise - Pjesa 3

Trajtimi i pneumonise me ilace antibakteriale: trials klinik te kontrolluar
U kryen  disa trials klinik te kontrolluar mbi pneumonine te cilat çuan ne nje rezultat te njejte per sa i perket terapise antibakteriale per pneumonine. Keto studime krahasuan grupe te cileve ju dha terapia antibakteriale me grupe te cileve nuk ju dha terapia specifike antipneumokoku; gjithsesi, nuk ishte akoma metoda ku pacienti ose kerkuesi nuk ishte ne dijeni te terapise (e ashtequajtura metode qorre e dyfishte) dhe metodat e randomizimit nuk ishin ashtu sic behen ne studimet e sotme.Evans dhe Gaisford [1] studjuan paciente te shtruar ne spital me pneumoni lobare ne vitin 1938. U izoluan pneumokoke te tipeve I,II,III dhe IV ne 44 (22%) nga 200 paciente, por nuk u dhane rezultatet e 78% tjeter.  Ne dite te ndryshme te pranimit ne spital, pacientet u ndane ne grupe qe do merrnin sulfapiridine ose nuk do merrnin asnje terapi specifike. Pacientet qe vdiqen brenda 24 oresh nga pranimi ne spital u perjashtuan nga analiza. Mes pacienteve qe nuk ju dha trajtimi, 27 (27%) nga 100 vdiqen krahasuar me 8 (8%) nga 100 qe moren terapi me sulfapiridine.

Graham dhe koleget e tij [2] studjuan pacientet e shtruan ne spital kryesisht nga pneumonia nga pneumokoku nga 1938 deri ne 1939. pacientet te cilet kishin pneumoni nga pneumokoku i tipit I,II,III dhe IV ju dha ose terapi me sulfapiridine, ose asnje terapi specifike ose terapi specifike me antiserum. Streptococcus pneumoniae u gjet ne 69 (86%) nga 80 paciente, ndersa te dhenat mikrobiologjike te 11 pacienteve te mbetur (14%) nuk u raportuan. Pacienteve pa ato sierotipe specifike ju dhane ose trajtim me sulfapiridine ose asnje terapi specifike (paciente te grupit te kontrollit).

Perqindja e pacienteve me bakteriemi ishte me e madhe ne grupin e trajtuar me sulfapiridine (34%) krahasuar me grupin e kontrollit (20%) dhe grupin me terapi me serum (14%). Vdekshmeria ishte 24% (19 nga 80 paciente) ne grupin e kontrollit te patrajtuar, krahasuar me 5% (4 nga 80) ne grupin qe merrte sulfapiridine dhe 12% (6 nga 50) ne grupin e trajtuar me terapi me serum. Mes pacienteve me bakteriemi, rastet vdekjeprurese ishin 50% (3 nga 6) ne grupin e kontrollit, 18% (3 nga 17) ne grupin qe merrte sulfapiridine dhe 57% ne grupin qe merrte terapi me serum.

Agranat dhe koleget e tij [3] studjuan sulfapridinen per trajtimin e pneumonise lobare ne Johannesburg, Afrike e Jugut, ne vitin 1938. Ne kete studim nuk u krye tipizimi mikrobiologjik i pneumonise.Ishin 4 vende te ndryshme studimi dhe rezultatet u dhane ne menyre te ndare per secilin vend. Ne 3 vende, pacienteve ju dha terapi me sulfapiridine ose nuk ju dha asnje terapi specifike ndersa ne vendin e katert te gjithe pacienteve ju dha terapi me sulfapiridine. Autoret thane qe "nuk u krye asnje lloj seleksionimi i pacienteve nese do te ishin ne grupin e kontrollit ose ne ate te trajtuar" [3, fq. 6024]. Ketu po diskutojme vetem rezultatet e 2 vendeve duke qene se ato te nje vendi nuk u pershkruan ne tekstin e artikullit dhe ne nje tjeter vend nuk kishte grup kontrolli.  Ne Spitalin e Johannesburgut pacientet e grupit te kontrollit u vendosen ne nje ndertese te caktuar te spitalit ndersa pacientet qe moren trajtim ne nje ndertese tjeter. Po ashtu rezultatet u dhane ne menyre te ndare per pacientet Europiane dhe ato jo-Europiane qe ishin ne ate vend. Ne momentin e pranimit, gjendja e pacienteve u nda si e lehte, e mesme dhe e rende, bazuar ne frekuencen e frymemarrjes, te te rrahurave te zemres dhe simptomave si deliri dhe mos qendrimi ne vend (eng. restlessness). Si ne grupin Europian edhe ne ate jo-europian qe ju dha trajtim me sulfapiridine, rreth 2/3 e pacienteve kishin semundje te grades se rende ne kushtet bazale;  gjithsesi, ne grupin e kontrollit, 26% e pacienteve europian kishte semundje te rende, krahasuar me 17% te pacienteve jo europian. keshtu, ne grupin e kontrollit, pacientet europian ishin me te vjeter dhe kishin semundje me te rende se sa pacientet jo europian.
Vdekshmeria ishte 18.6% ne grupin e kontrollit dhe 8.5% ne grupin e trajtuar. per pacientet europiane, vdekshmeria ishte 22% ne grupin e kontrollit dhe 7.4% ne grupin e trajtuar.

Ne vendin e dyte, City Deep, Ltd., Spitali Central Native Mine, gjithashtu i lokalizuar ne Johannesburg, u analizua trajtimi me sulfapiridine krahasuar me trajtimin pa sulfapiridine  ne paciente me pneumoni lobare. Pacientet ishin te gjithe meshkuj , minatore "te shendetshem" te moshes nga 20-40 vjeç dhe ishin me te rinj dhe dukeshin me pak te semure se sa pacientet ne Spitalin e Johannesburg-ut.
Ne spitalin Central Native Mine, 14% e pacienteve qe ju dha trajtimi ishin konsideruar si te semure rende ne momentin e shtrimit, krahasuar me 2% te grupit te kontrollit. Rastet e vdekshmerise ishin 4% ne pacientet e grupit te kontrollit dhe 0% ne grupin qe mori trajtimin.

Shenim: Seria e shkrimeve mbi historikun e trajtimit te pneumonise eshte shkeputur nga artikulli:
M. Singer. Historical and Regulatory Perspectives on the Treatment Effect of Antibacterial Drugs for Community-Acquired Pneumonia. Clinical Infectious Diseases 2008; 47: S216–24

Bibliografia
[1] . Evans GM, Gaisford WF. Treatment of pneumonia with 2-(amino-benzenesulphonamido) pyridine. Lancet 1938; 2:14–9.
[2] . Graham D, Warner WP, Dauphinee JA, Dickson RC. The treatment of pneumococcal pneumonia with dagenan (M. & B. 693). Can Med Assoc J 1939; 40:325–32
[3] . Agranat AL, Dreosti AO, Ordman D. Treatment of pneumonia with 2-(p-aminobenzenesulphonamido) pyridine (M. & B. 693). Lancet 1939; 1: 309–17.

"Artistet e mire kopjojne, artistet e medhenj vjedhin"
(Pablo Picasso)