giovedì 8 settembre 2011

Shtatzania dhe Semundja e Hodgkin

Si duhet te trajtohen pacientet shtatzene me semundjen e Hodgkin?
Per pacientet shtatzene me linfomen e Hodgkin ne fazat e hershme dhe qe jane asimptomatike, trajtimi mund te vonohet deri ne lindje.
Edhe pse radioterapia duhet te shmanget gjate shtatzanise, eshte relativisht e sigurte trajtimi i pacienteve ne trimestrin e dyte dhe te trete me doksorubicine, bleomicine, vinblastine dhe dakarbazine.

NEJM Gusht 2010

Per me teper mbi trajtimin e Linfomes se Hodgkin ne fazat e hershme ju keshillojme:
- J. O. Armitage.  Early-Stage Hodgkin's Lymphoma. N Engl J Med 2010; 363:653-662 [Link]