domenica 21 ottobre 2012

Simptomat e Refluksit Gastroezofagal (RGE)


Pacientet qe kane RGE mund te kene simptoma si ndjesi djegie, kthim materiali gastrik, disfagji dhe dhimbje te toraksit. Simptoma me pak te zakonta jane odinofagjia (dhimbje gjate gelltitjes), nauzea, rritje e peshtymes si pasoje e refluksit gastroezofagal, dhimbje ne zonen subksifoide. Simptomat ektraezofagale mund te perfshijne kolle kronike, laringjit, azem dhe prishje te enamelit te dhembeve.

sabato 13 ottobre 2012

Skleroza Multiple – Fillojne Testimet me Qeliza Staminale tek Njeriu


Filloi eksperimentimi klinik tek njeriu me qeliza staminale mezenkimale te rritura kunder sklerozes multiple. Pacienti i pare qe u trajtua me qeliza staminale ishte italian.

lunedì 8 ottobre 2012

Miopatia e Shkaktuar nga Statinat


Ne raste te rralla, statinat mund te shkaktojne dhimbje muskulore ose dobesi te shoqeruar me nivele te larta kreatin kinaze (per shembull miopati) dhe, ndonjehere, kjo mund te çoje ne shkaterrim te muskulit dhe leshim te mioglobines (per shembull, rabdomioliza), e cila rrit rrezikun per insuficience renale dhe vdekje.