venerdì 20 settembre 2013

Miopatia nga Statinat - Shenime Klinike

Si mund te dallohet neuropatia nga miopatia ne ekzaminimin fizik?
Edhe pse ekzistojne perjashtime te rendesishme, dobesia qe eshte kryesisht proksimale zakonisht tregon nje problem miopatik ndersa dobesia qe eshte kryesisht distale tregon nje problem neuropatik. Dobesia segmentale qe perfshin miotome specifike me nje shperndarje multifokale mund te tregoje nje neuropati motore. Dobesia per disa veprime specifike ben te dyshohet per nje çrregullim i trasmetimit neuromuskular. Rezultatet e nje analize sensoriale (te ndjeshmerise) zakonisht jane abnormale ne pacientet me neuropati dhe normale ne pacientet me probleme miopatie. Reflekset jane te dobesuara ose nuk jane te pranishme ne neuropatite e pergjithshme ndonjehere ne menyre disproporcionale me graden e dobesise. Nderkohe, reflekset jane relativisht te ruajtura tek miopatite, perveç rasteve kur situata eshte e perparuar.

Cilet jane faktoret e rrezikut per zhvillimin e nje miopatie nga statinat?
Faktoret e rrezikut per zhvillimin e nje miopatie nga statinat jane terapi te njekohesishme (si per shembull fibratet dhe bllokuesit e kanalit te kalciumit), mosha e thyer, hipotiroidizmi, disfunksion hepatik dhe nje BMI i larte. Rreziku i nje miopatie nga statinat varet nga doza dhe rreziku tek pacientet qe marrin terapi me doza te larta eshte 10 here me i larte se sa rreziku tek pacientet qe marrin doza me te uleta. Simvastatina mund te jete me e njohura per kete rrezik.

Cilat ilaçe, kur perdoren njekohesisht me statinat, mund te rrisin nivelet e statinave dhe si pasoje rrezikun per nje miopati nga statinat?
Teorikisht , cilido ilaç qe mund te shkaktoje nje rritje te nivelit te statinave ne gjak duke ndryshuar biodisponibilitetin e tyre mund te shkaktoje demtim te muskujve. Ilaçet qe mund te nderhyjne me sistemin e citokromit P-450 mund te shkaktoje nje rritje te miotoksicitetit te statinave. Simvastatina metabolizohet nga izoenzima CYP3A4. Ne nje seri rastesh raportohet nje rritje e rrezikut te miopatise ne rastin e kombinimeve te simvastatines me bllokuesit e tjere te CYP3A4.

Per shembull, amlopidina, doksazosina dhe finasteridi perdorin kete rruge dhe si pasoje bejne qe pacientet ti ekspozohen nje rreziku miotoksik te simvastatines. Gemfibrozil gjithashtu shkakton nje problem tjeter, duke qene se mund te nderhyje ne terheqjen e simvastatines nga melçia me ane te bllokimit te sistemit polipeptik te trasportit te joneve organike dhe si pasoje rrit nivelet e statines. Gemfibrozil gjithashtu bllokon CYP2C8, nje tjeter izoenzime qe perdoret nga simvastatina. Terapite qe permbajne gemfibrozil dhe statina mund te shkaktojne nje rritje te rrezikut per miopati.

NEJM Mars 2012