martedì 17 dicembre 2013

Perspektivat Terapeutike per Mutacionet e Splicing te Klases 5 ne Fibrozen Cistike

Me fillimin e ilaçeve per mutacione specifike keto vitet e fundit, po behet gjithmone e me i rendesishem te qartesohet ne detaje cili eshte efekti (ose efektet) i nje mutacioni te identifikuar ne ADN ne procesin qe çon ne biosintetizimin e proteines CFTR. Kalimet qe CFTR duhet te kryeje ne qelize, nga gjeni deri tek proteina e rritur dhe funksionale , jane te shumte dhe komplekse dhe eshte e mundur qe disa mutacione mund te nderhyjne ne me shume se nje nivel.

martedì 3 dicembre 2013

Shenime Klinike mbi Sarkoidozen

Diagnoza e sarkoidozes kryhet ne baze te nje kuadri klinik dhe radiologjik te pershtatshem, bashke me te dhenat histologjike te granulomave jo-kazeoze me qeliza epitelioide qe nuk permbajne organizma ose grimca, ne nje ose me shume organe.