mercoledì 10 agosto 2016

Karcinoma Hepatike

Eshte nje patologji qe ze nje rol te rendesishem ne specialitetin e gastroenterologjise.FAKTORE RREZIKU
- Mosha
- Gjinia
- Faktore gjenetike
- Dieta
- Patologjite hepatike (cirroza, sidomos ajo me origjine virale)

Ne pjesen me te madhe te rasteve kemi te bejme me hepatokarcinoma (90% te rasteve), ndersa pjesa tjeter jane kryesisht kolangjiokarcinoma

KLINIKA
- Perkeqesim i funksionit hepatik
- Nese paraqet ascit, eshte kryesisht hematik
- Dhimbje epigastrike ose hipokonder te djathte

SHPERNDARJA
- Lokale (melcia e zmadhuar dhe e deformuar)
- per vazhdimesi (rruget biliare dhe peritone)
- Tromboze e vena portes
- Ne rruge linfatike ne linfonodet hepatike dhe celiake
- Ne rruge hematogjene metastaza intrahepatike dhe pulmonare

DIAGNOZA
- Ekografia
- CT 
- Biopsi dhe citoaspirim
- Markatoret tumorale si alfa fetoproteina

TERAPIA
Varet nga stadi i patologjise. Kirurgjia mund te ndihmoje ne rastet e nje hepatokarcinome qe nuk ka lidhje me cirroze ose qe ka lidhje me cirroze por me funksion te mire. 
Ne fazat me te avancuara, kalohet ne terapi paliative.

"Rinia nuk ka moshe"
(Pablo Picasso)