martedì 30 luglio 2019

Surfaktanti Alveolar

Surfaktakti eshte nje substance qe ndodhet ne brendesi te alveoleve dhe qe prodhohet nga pneumocitet e tipit 2.

PERBERJA 
Surfaktanti perbehet nga:
-          yndyrnat (90%)
-          proteinat (8%)
-          karbohidratet (2%)

Yndyrnat qe e perbejne ndahen ne:
-          kolesterol (5 – 10%)
-          fosfolipide (90 – 95%)

Fosfolipidet qe e perbejne jane:
-          Fosfatidilkolina (73%) nga e cila ajo e ngopur 46.3% dhe ajo e pangopur 26.7%
-          Fosfatidilgliceroli dhe Fosfatidilinoksitoli

FUNKSIONET E SURFAKTANTIT
-          Ulje e tensionit superfaqesor ne nivel te alveoleve
-          Funksion mbrojtes sepse nuk lejon nje kontakt te drejteperdrejte te viruseve dhe bakterieve me muret alveolare
-          Rregullon sasine e makrofageve qe shkojne drejt alveoleve per opsonizim
-       Lehteson pastrimin mukociliar


"Menyra per te filluar eshte duke u ndalur se foluri dhe ti besh gjerat"
(Walt Disney)