lunedì 30 gennaio 2012

Ilaçe ne Faze Eksperimentimi per Fibrozen Cistike


Fale rritjes se njohurive mbi menyren se si funksionon gjeni dhe proteina CFTR, po rriten mundesite e zhvillimit te ilaçeve qe mundohen te korregjojne gabimin. Disa prej tyre jane aktualisht ne faze eksperimentimi me rezultate premtuese. Shkurtimisht po permendim disa prej tyre ne kete shkrim.

VX-661 eshte nje ilaç qe ka treguar in vitro aftesi per te rritur proteinen CFTR mutante e shkaktuar nga mutacioni DF508. Pra kemi te bejme me nje "korregjues". Kompania Vertex Pharmaceuticals deshiron te nise nje studim klinik te fazes II ne paciente FC me mutacionin DF508. Natyrisht, ky ilaç, ashtu si edhe korregjuesi tjeter VX-809, ne eksperimentet in vitro, ka treguar nje efikasitet me te larte kur kombinohej me fuqizuesin VX-770. Mbi kete, po kryhet nje studim klinik ne fazen II me nje kombinim te VX-809 dhe VX-770 ne paciente FC homozigote per mutacionin DF508.

Per momentin keto ilaçe korregjues (maturojne CFTR dhe e trasportojne ne membranen apikale te qelizes) duket se kane efikasitet, megjithse jo absolut, ne rastet e mutacioneve DF508. Ne te ardhmen do te dime nese veprojne edhe ne mutacionet e tjera.

Nderkohe duhet thene qe i vetmi ilaç i zhvilluar dhe eksperimentuar deri ne fazen III nga firma Vertex Pharmaceuticals, dhe qe me shume mundesi do te aprovohet se shpejti per shitje, eshte VX-770. Ky eshte nje fuqizues dhe jo korregjues i proteines CFTR, domethene vepron duke fuqizuar veprimin e CFTR qe eshte e pranishme ne membranen apikale te qelizave respiratore por qe funksionon pak.

Per momentin eshte eksperimentuar mbi te semure me mutacionin G551D, nje mutacion i klases III, i rralle ne Itali. Korregjuesit jane ilaçe qe ndihmojne proteinen CFTR difektoze per tiu shmanguar "burgut" qe e ka bllokuar ne brendesi te qelizes dhe te maturohet derisa te arrije membranen apikale, ku edhe vepron: mutacioni me i zakonshem i kesaj klase eshte DF508.

Nese demostrohet (eshte duke u kryer nje studim klinik ne fazen II) qe korregjuesi Vertex VX-809 eshte ne gjendje te rekuperoj mjaftueshem proteinen CFTR-DF508, do te jete e mundur te perdoret ky ilaç, bashke me fuqizuesin VX-770, per te kompensuar ne menyre domethenese difektin baze te te semureve me te pakten nje mutacion DF508. Nje efekt i tille eshte demostruar in vitro, por akoma nuk dihet nese do te funksionoje tek te semuret.

Per sa i perket mutacionit D542X (mutacion stop ose nonsense), duhet te synohet mbi ilaçe qe heqin bllokimin e sintetizimit te proteines CFTR, qe shkaktohet nga ky mutacion dhe mutacione te tjere stop-i: nje nder ilaçet PTC124 (Ataluren) eshte ne faze eksperimentimin me nje studim te fazes III ne te semure me fibroze cistike, por akoma nuk jane te ditura rezultatet. Mendohet gjithsesi qe do te mjaftonte te fuqizohej ose te korregjohej difekti nga njeri mutacion per te arritur nje riperteritje te mjaftueshme te funksionit te CFTR difektoze.

Informacione te marra nga faqja italiane mbi Fibrozen Cistike. Shkrimet perbejne nje permbledhje te pergjigjeve te dhena pyetjeve mbi keto ilaçe (Prill - Maj 2011)
.