lunedì 8 ottobre 2012

Miopatia e Shkaktuar nga Statinat


Ne raste te rralla, statinat mund te shkaktojne dhimbje muskulore ose dobesi te shoqeruar me nivele te larta kreatin kinaze (per shembull miopati) dhe, ndonjehere, kjo mund te çoje ne shkaterrim te muskulit dhe leshim te mioglobines (per shembull, rabdomioliza), e cila rrit rrezikun per insuficience renale dhe vdekje.
Mekanizmat me te cilat statinat shkaktojne miopati nuk jane te njohura por duket se ka lidhje me perqendrimet e statinave ne gjak. Rreziku qe statinat te japin miopati rritet edhe me perdorimin e disa ilaçeve si ciklosporina qe bllokon metabolizmin e statinave.

Cili ilaç kardiak rrit rrezikun qe nje statine te shkaktoje miopati?
Amiodaroni mund te rrise rrezikun qe nje statine te shkaktoje miopati, per shembull kur amiodaroni merret me 80 mg simvastatine ne dite, rreziku i miopatise se shkaktuar nga statinat rritet ne menyre domethenese!

NEJM Gusht 2008