martedì 3 dicembre 2013

Shenime Klinike mbi Sarkoidozen

Diagnoza e sarkoidozes kryhet ne baze te nje kuadri klinik dhe radiologjik te pershtatshem, bashke me te dhenat histologjike te granulomave jo-kazeoze me qeliza epitelioide qe nuk permbajne organizma ose grimca, ne nje ose me shume organe.