mercoledì 30 luglio 2014

Sindroma e Marfan

Sindroma e Marfan eshte nje semundje gjenetike e indit lidhor me nje perçim autozomik dominant. Te dhenat epidemiologjike thone qe 1 ne 5000 individe eshte i prekur [1].

Personat me sindromen mund te diagnostikohen me ane te studimeve gjenetike, duke lokalizuar nje mutacion ne kromozomin 15, ndersa te tjere mund te kene pasur nje mutacion sporadik.

martedì 15 luglio 2014

Hepatiti E - Epidemiologjia dhe Klinika

Cila eshte epidemiologjia e infeksionit nga hepatiti E?
Jane identifikuar 4 gjenotipe te virusit te hepatitit E (HEV) qe ndahen ne 2 grupe. Forma epidemike eshte e zakonshme ne vendet ne zhvillim dhe ka nje shperndarje me ujin (ang. waterbourne spread), semundje e rende akute dhe infeksion nga gjenotipi 1 dhe 2. Forma endemike, ose forma autotoktone, ndodh ne vendet e zhvilluara dhe ka nje shperndarje me ushqimin (ang. foodbourne spread) dhe nga kafshet tek njeriu (ang. zoonotic spread), nje semundje e lehte dhe subklinike dhe infeksion nga gjenotipi 3 dhe 4. Nivelet e antitrupave anti-HEV ne popullaten e pergjithshme jane me te ulta ne Europe dhe ne Shtetet e Bashkuara se sa ne Azi dhe Afrike.