sabato 16 agosto 2014

Kanceri i Fshikezes

Urina formohet ne veshke dhe mblidhet ne fshikez. Fshikeza zgjerohet dhe tkurret ne varesi te sasise se urines qe mban. Kanceri mund te formohet ne fshikez ashtu siç formohet ne organet e tjera te trupit. Pjesa me e madhe e kancereve te fshikezes formohen ne qelizat e shtreses se brendshme te fshikezes.