sabato 15 novembre 2014

Enzimat Pankreatike – Sa Zgjat Veprimi i Tyre?

Ne kushtet fiziologjike enzimat pankreatike leshohen nga pankreasi, nen stimulin e shkaktuar nga marrja e ushqimeve dhe hidhen ne pjesen e pare te zorres, duodenit , keshtu qe te perzihen menjehere me ushqimet nderkohet qe keto kalojne nga stomaku tek duodeni. Procesi i tretjes, dhe pastaj thithja e produkteve te tretjes, kerkon kohe dhe zhvillohet pergjate gjithe zorres se holle.