venerdì 25 dicembre 2015

Ekzoftalmia ne Semundjet e Gjendrres se Tiroides

Pacient mashkull, 61 vjeç shtrohet ne repart per vlera anormale te glicemise. Ne hyrje ankohej per keputje te pergjithshme, dispne dhe diplopi te syrit te djathte. Ne anamneze paraqiste nderhyrje kirurgjikale te tiroides per strume nodulare (Nuk paraqiste dokumentacion te plote mbi nderhyrjen). Gjithashtu paraqet fibrilacion atrial ne terapi me bisoprolol dhe acenokumarol, hipertension arterial ne terapi me olmesartan dhe furosemid dhe obezitet grave.

Ne ekzaminimin objektiv vihej re ekzoftalmi bilaterale.

lunedì 7 dicembre 2015

Sindroma e Guillain-Barré - Shenime Klinike

Cilet jane agjentet infektiv qe me shpesh lidhen me zhvillimin e sindromes se Guillain-Barré?
Dy te tretat e rasteve paraprihen nga simptoma te nje infeksioni te rrugeve te larta respiratore ose diarre. Agjenti infektiv qe identifikohet me shpesh, qe ka lidhje me zhvillim te mepasshem te sindromes se Guillain-Barré, eshte Campylobacter jejuni, ndersa citomegalovirusi eshte identifikuar deri ne 10% te rasteve.