venerdì 17 agosto 2018

Vertigo dhe Terapia Kardiake - Shenime Klinike

Kujdes me pacientet me digoksine ne terapi. Nese fillojne te referojne nauzea ose ndjesine e vertigos, nje parametrat qe duhet matur eshte digoksinemia per nje intoksikim te mundshem nga digoksina. Gjithashtu duhet rivleresuar terapia per nderveprime te mundshme me ilace te tjera qe mund te shtojne nivelin e digoksines ne gjak.

Matni presionin arterial, glicemine dhe kryeni nje EKG per te vleresuar shkaqet e tjera te simptomave. Pacientet me beta bllokues qe bejne kriza hipoglicemike mund te jene asimptomatike, prandaj kujdes sepse mund te bejne lipotimi