giovedì 18 ottobre 2018

Metastazat Pleurale

Kanceri i pulmonit eshte kanceri me i zakonshem tek meshkujt qe jep metastaza pleurale nderkohe qe tek femrat eshte kanceri i gjirit. Keto shkaktojne rreth 50 - 65% te versamenteve malinje. Linfomat, kanceret e aparatit urogjenital dhe ato gastrointestinal jane pergjegjes per rreth 25% te rasteve. Ne 7 - 15% te rasteve nuk gjehet nje neoplazi primare per versamentin malinj.

Burimi i Informacionit: Thorax 2003; 58 (Suppl II): ii29 - ii38