giovedì 21 marzo 2019

Kriteret per diagnozen e ACO (Asthma COPD Overlap)

Edhe pse perkufizimi i ACO (eng. Asthma COPD Overlap) mund te kerkoje permiresime te metejshme bazuar ne te dhenat qe do dalin nga studimet, duket se po arrihet ne nje konsensus. Kriteret e meposhmte jane paraqitur ne nje publikim te kryer tek European Respiratory Journal ne 2016 dhe perfshijne kritere te medha dhe kritere te vogla.

mercoledì 13 marzo 2019

Intoksikimi nga Vitamina A

Marrja e suplementeve te vitamines A eshte e rendesishme per te parandaluar verberine ne disa zona te caktuara ku ka mungesa ushqimesh me vitamine A.