lunedì 15 aprile 2019

Shenime nga nje Rast Klinik Tuberkulozi i Vitit 1894

Pacientja M.G, 17 vjece, e pamartuar, shtrohet ne klinike me date 16 tetor 1894. Semundja e saj filloi 2 vjet me pare me nje bronkorragji fillestare, pas se ciles vazhdoi forma e zakonshme e sindromes lokale dhe gjenerale e ftizes pulmonare. 

martedì 9 aprile 2019

Glasgow Coma Scale - Shkalla e Glasgow per Komen

Eshte nje sistem pikesimi qe vlereson nivelin e ndergjegjes se pacienteve me demtime akute te trurit. Eshte pershkruajtur per here te pare ne vitin 1974 nga Graham Teasdale dhe Bryan Jennett ne nje publikim ne Lancet dhe aktualisht perdoret gjeresisht ne ambientet e urgjences dhe ne praktiken klinike te vleresimit te pacienteve te tille.