martedì 30 luglio 2019

Surfaktanti Alveolar

Surfaktakti eshte nje substance qe ndodhet ne brendesi te alveoleve dhe qe prodhohet nga pneumocitet e tipit 2.

venerdì 12 luglio 2019

lunedì 1 luglio 2019

Frakture e Fibules [Imazhe Radiologjike]

Pacient i paraqitur ne urgjence pas nje renie traumatike. Nuk disponohen te dhena te tjera mbi anamnezen. Radiografite e kryera ne urgjence evidentojne frakture te fibules sin.