venerdì 4 ottobre 2019

Sindroma Torakale Akute ne Drepanocitoze

Sindroma Torakale Akute (STA) ne drepanocitoze karakterizohet nga prania e nje infiltrati te ri pulmonar, dhe zakonisht shoqerohet me temperature, dispne, takipne, dhimbje torakale, hipoksiemi dhe leukocitoze. Ne rreth 30% te rasteve mund te shoqerohet me versamente pleurale. Eshte per tu permendur qe jo cdo here mund te shihet nje infiltrat sepse deri ne 1/3 e pacienteve radiografia mund te jete normale.